new version
authorTobias Girstmair <tobi@isticktoit.net>
Thu, 4 Mar 2021 14:52:10 +0000 (15:52 +0100)
committerTobias Girstmair <tobi@isticktoit.net>
Thu, 4 Mar 2021 14:52:10 +0000 (15:52 +0100)
bsv.c

diff --git a/bsv.c b/bsv.c
index f62d26a7ad64c40aa8fd7cc5f35d18d2767cd799..7716f957206e91b571e845e7639d20fc1a758ba7 100644 (file)
--- a/bsv.c
+++ b/bsv.c
@@ -29,13 +29,13 @@ void mod3(void) {
        AND(acc, 0xF) // acc=mod3lo&0xf, mod3lo=mod3lo>>4
        ADD(acc, mod3lo) // (mod3lo & 0xF)
        ADD(acc, mod3hi)
-       mod3lo = acc;
+       MOV(mod3lo, acc)
 
        AND(acc, 0x3) // acc = (mod3lo & 0x3)
        SR(mod3lo)
        SR(mod3lo) // (mod3lo >>  2)
        ADD(acc, mod3lo)
-       mod3lo = acc;
+       MOV(mod3lo, acc)
        //mod3lo = (mod3lo >>  2) + (mod3lo & 0x3);
        mod3lo = (mod3lo >>  2) + (mod3lo & 0x3);
        if (mod3lo > 2) mod3lo = mod3lo - 3;
Imprint / Impressum