new version
authorTobias Girstmair <tobi@isticktoit.net>
Thu, 4 Mar 2021 14:51:39 +0000 (15:51 +0100)
committerTobias Girstmair <tobi@isticktoit.net>
Thu, 4 Mar 2021 14:51:39 +0000 (15:51 +0100)
bsv.c

diff --git a/bsv.c b/bsv.c
index 353b458fa5c351f06a8019b29fc7ef7be5861724..f62d26a7ad64c40aa8fd7cc5f35d18d2767cd799 100644 (file)
--- a/bsv.c
+++ b/bsv.c
@@ -30,8 +30,13 @@ void mod3(void) {
        ADD(acc, mod3lo) // (mod3lo & 0xF)
        ADD(acc, mod3hi)
        mod3lo = acc;
-       //mod3lo = mod3hi + (mod3lo>>4) + (mod3lo & 0xF);
-       mod3lo = (mod3lo >>  2) + (mod3lo & 0x3);
+
+       AND(acc, 0x3) // acc = (mod3lo & 0x3)
+       SR(mod3lo)
+       SR(mod3lo) // (mod3lo >>  2)
+       ADD(acc, mod3lo)
+       mod3lo = acc;
+       //mod3lo = (mod3lo >>  2) + (mod3lo & 0x3);
        mod3lo = (mod3lo >>  2) + (mod3lo & 0x3);
        if (mod3lo > 2) mod3lo = mod3lo - 3;
        acc = mod3lo;
Imprint / Impressum