e5485170173923c6bce356ee3c9c7e7e57d72afc
[Chiptunes.git] / fakeasm.h
1 #define c3(x) (0xff & (x>>24))
2 #define c2(x) (0xff & (x>>16))
3 #define c1(x) (0xff & (x>> 8))
4 #define c0(x) (0xff & (x ))
5 #define LSL(x) carry = x>>7; x <<= 1;
6 #define LSR(x) carry = x&1; x >>= 1;
7 #define SWAP(x) x = ((x & 0x0F) << 4 | (x & 0xF0) >> 4);
8 #define AND(x,y) x &= y;
9 #define ANDI(x,n) x &= n;
10 #define OR(x,y) x |= y;
11 #define ORI(x,n) x |= n;
12 #define EOR(x,y) x ^= y;
13 #define ADD(x,y) carry = (x+y)>>8; x += y;
14 #define ADC(x,y,c)x += y; x+=c; //TODO: carry
15 #define SUB(x,y) x -= y; //TODO: carry
16 #define SUBI(x,n) x -= (u8)n; //TODO: carry
17 #define INC(x) x++; //WARN: does not set carry
18 #define DEC(x) x--; sr_zero=!x;
19 #define MOV(x,y) x = y;
20 #define LDI(x,n) x = n;
21 #define SBRC(x,b) if (x & 1<<b) //skip if cleared => do if set
22 #define SBRS(x,b) if (!(x & 1<<b)) //skip if set => do if not
23 #define CLR(x) x = 0;
24 #define RET return;
25 #define RCALL //pseudo
26 int sr_zero = 0; //status register zero bit
27 #define TST(x) if(x==0)sr_zero=1;else sr_zero=0; //WARN: not a complete TST mockup
28 #define BREQ(l) if(sr_zero) goto l;
29 #define BRNE(l) if(!sr_zero) goto l;
30 int carry = 0; //status register carry bit //WARN: not respected by all mocked instructions
31 int asmtmp = 0;
32 #define ROL(x) asmtmp = x>>7; x <<= 1; x |= carry; carry = asmtmp;
33 #define ROR(x) asmtmp = x&0x1; x >>= 1; x |= carry<<7; carry = asmtmp;
34 #define NEG(x) x *= -1;
35 int sr_neg = 0;
36 #define CPI(x,n) sr_neg = (x-n < 0);sr_zero = (x-n == 0); //WARN: not a complete CPI mockup
37 #define BRPL(l) if (sr_neg) goto l;
38 #define RJMP(l) goto l;
Imprint / Impressum