new version
authorTobias Girstmair <t@thi3nkpad.lan>
Tue, 13 Nov 2018 00:17:00 +0000 (01:17 +0100)
committerTobias Girstmair <t@thi3nkpad.lan>
Tue, 13 Nov 2018 00:17:00 +0000 (01:17 +0100)
foo.c

diff --git a/foo.c b/foo.c
index 1840698ebff70a963820f614c1130a776914277e..4fba1ef87044136699c4b98d92b86a19c3c2e944 100644 (file)
--- a/foo.c
+++ b/foo.c
@@ -91,7 +91,7 @@ int main(void) {
 
                //voice 4:
                x = s / 5;
-               t = 8 + n - ((i3<<14 | i2<<6 | i1>>2) % 3);
+               t = 8 + n - (((i3&0x01)<<14 | i2<<6 | i1>>2) % 3);
                LDI     (o, 9)
                RCALL   g();
                ADD     (acc, t)
Imprint / Impressum