new version
authorTobias Girstmair <t@thi3nkpad.lan>
Tue, 13 Nov 2018 00:20:27 +0000 (01:20 +0100)
committerTobias Girstmair <t@thi3nkpad.lan>
Tue, 13 Nov 2018 00:20:27 +0000 (01:20 +0100)
foo.c

diff --git a/foo.c b/foo.c
index 7058dd77f7b4a7661af0296388cb16e56b5655ec..8341518391d34456ed87762cf22353ef623080d8 100644 (file)
--- a/foo.c
+++ b/foo.c
@@ -24,7 +24,7 @@ void g(void) {
        SUBI    (t, -8)
        skip:
        t = data[t];
-       t = ((i1<<8|i0)*t) >> o;
+       t = (((i1&0x1f)<<8|i0)*t) >> o;
        AND     (t, x)
        ANDI    (t, 3)
        RET
Imprint / Impressum