new version
authorTobias Girstmair <t@thi3nkpad.lan>
Tue, 13 Nov 2018 00:16:33 +0000 (01:16 +0100)
committerTobias Girstmair <t@thi3nkpad.lan>
Tue, 13 Nov 2018 00:16:33 +0000 (01:16 +0100)
foo.c

diff --git a/foo.c b/foo.c
index 6c1e73834f4ecc6d6923cf94f8b6c5412513405f..1840698ebff70a963820f614c1130a776914277e 100644 (file)
--- a/foo.c
+++ b/foo.c
@@ -84,7 +84,7 @@ int main(void) {
 
                //voice 3:
                x = s / 3;
-               t = n + ((i3<<13 | i2<<5 | i1>>3) % 3);
+               t = n + (((i3&0x01)<<13 | i2<<5 | i1>>3) % 3);
                LDI     (o, 10)
                RCALL   g();
                ADD     (acc, t)
Imprint / Impressum