new version
authorTobias Girstmair <t@thi3nkpad.lan>
Tue, 13 Nov 2018 18:16:31 +0000 (19:16 +0100)
committerTobias Girstmair <t@thi3nkpad.lan>
Tue, 13 Nov 2018 18:16:31 +0000 (19:16 +0100)
foo.c

diff --git a/foo.c b/foo.c
index fcb07cd..473484a 100644 (file)
--- a/foo.c
+++ b/foo.c
@@ -99,10 +99,10 @@ int main(void) {
 
                //voice 1:
                MOV     (t, n)
-               LDI     (o, 4)
                RCALL   g();
-       t >>= o; //NOTE: o == {1, 2, 4}
-       ANDI    (t, 3)
+               LDI     (o, 4)
+               SWAP    (t)
+               ANDI    (t, 0x0f)
                ANDI    (t, 1)
                MOV     (acc, t)
 
Imprint / Impressum